Stare Civilă
Informații importante

Pentru informatii suplimentare vă adresaţi oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor de domiciliu

Copyright @ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați