Conducere  
1 Cristea Lică
Director Executiv
  Serviciul Stare Civilă  
2 Schipor Ileana Șef serviciu
3 Dumbravă Amalia-Gabriela Inspector
4 Priceputu Silviana Inspector
5 Sandu Lucica-Constanța Consilier
6 Petrov Gabi-Mariana Referent
7 Neagu Lucica Referent
  Biroul de Evidență a Persoanelor  
8 Bujor Corneliu Daniel Șef birou
      - Compartiment Regim Evidență  
9 Matei Cristian-Daniel Consilier
10 Noje-Ionescu Radu-Daniel Inspector
11 Mihalache Constanta Consilier
      - Compartiment Ghișeu Unic  
12 Vlad Mihaela-Carmen Inspector
13 Bulgaru Cristina-Adriana Inspector
  Biroul Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ  
14 Bălănică Felicia Inspector
15 Lupică Elena-Luiza Inspector
16 Mitrache Mihaela Referent
17 Bordei Maria Consilier achiziții publice
18 Bostan Marius-Adrian Consilier achiziții publice
19 Manoliu Vasile Șofer
  Compartiment Resurse Umane și Perfecționare Profesională  
20 Cuță Gina Consilier
  Compartiment Secretariat, Relații cu Publicul, Arhivă  
21 Goliță Marcela Inspector
22 Zaharia Ecaterina Inspector
  Compartiment Juridic și Contencios  
23 Chirnoagă Tudorel Consilier juridic
  Compartiment Control Intern Managerial, Sănătate și Securitate în Muncă  
24 Trif Justinian Petru Inspector
  Compartiment Informatizare  
25 Teodorescu Bogdan-George Inspector
Copyright @ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați