Evidența persoanelor
Informații importante privind depunerea cererilor pentru
eliberarea cărții de identitate la D.J.E.P. Galați
1. Vă informăm că se pot depune cereri pentru eliberarea cărții de identitate la sediul instituției noastre, numai pentru cazuri speciale (enumerate mai jos), cu audiență la directorul instituție:

a) deplasarea urgentă în altă localitate sau în alt stat;
b) situații de urgență pentru ridicarea de drepturi bănești;
c) motive medicale;
d) susținerea unor concursuri sau examene;
e) efectuarea unor operațiuni notariale, bancare sau financiare.

Nu se primesc cererile persoanelor aflate în situații deosebite pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identității sau impun verificări în evidențele deținute de alte instituții, respectiv cererile formulate de persoanele care:

a) deși au împlinit vârsta de 18 ani, nu au obținut act de identitate;
b) își schimbă domiciliul din străinătate în România;
c) solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;
d) își schimbă domiciliul și fac dovada adresei de domiciliul în condițiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 97/2005, care constă în declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta un act încheiat în condițiile de validitate prevăzute de legislația în vigoare, privind titlul locativ;
e) solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a furtului, deteriorării ori distrugerii și nu dețin carte de alegător, pașaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrului Național de Evidență a Persoanelor, fiind astfel necesară efectuarea unei verificări pentru certificarea identității prin intermediul poliției de ordine publică;
f) sunt ori au fost înscrise în evidența operativă informatizată din cadrul Registrului Național de Evidență a Persoanelor;
g) cererile pentru soluționarea cărora este necesară scanarea fotografiei titularului.

2. Cele două cereri trebuie să fie deja completate (cererea tip trebuie completată față-verso) cu majuscule înainte de a veni la sediu.3. Program de lucru cu publicul:

Luni - Vineri - 09.00 – 12.00 - Primiri cereri

Luni - Joi - 12.00 – 15.00, Vineri - 12.00 – 13.30 - Eliberări cărți de identitate
Copyright @ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați